catline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • catline

    * kỹ thuật

    điện:

    cáp của tời trục