caterpillar excavator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caterpillar excavator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caterpillar excavator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caterpillar excavator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caterpillar excavator

    * kỹ thuật

    máy đào trên bánh xích