castled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

castled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm castled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của castled.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • castled

  Similar:

  castle: move the king two squares toward a rook and in the same move the rook to the square next past the king

  embattled: having or resembling repeated square indentations like those in a battlement

  a crenelated molding

  Synonyms: battlemented, castellated

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).