canticle of canticles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canticle of canticles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canticle of canticles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canticle of canticles.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • canticle of canticles

    Similar:

    song of songs: an Old Testament book consisting of a collection of love poems traditionally attributed to Solomon but actually written much later

    Synonyms: Song of Solomon, Canticles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).