camelus dromedarius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

camelus dromedarius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm camelus dromedarius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của camelus dromedarius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • camelus dromedarius

    Similar:

    arabian camel: one-humped camel of the hot deserts of northern Africa and southwestern Asia

    Synonyms: dromedary

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).