camelus bactrianus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

camelus bactrianus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm camelus bactrianus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của camelus bactrianus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • camelus bactrianus

    Similar:

    bactrian camel: two-humped camel of the cold deserts of central Asia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).