cambered truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cambered truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cambered truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cambered truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cambered truss

    * kỹ thuật

    giàn cánh trên cong lên

    xây dựng:

    giàn hình cung