cambered road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cambered road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cambered road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cambered road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cambered road

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường gồ ghề