cambered fink truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cambered fink truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cambered fink truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cambered fink truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cambered fink truss

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    Giàn khum kiểu Fink