callitris quadrivalvis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

callitris quadrivalvis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm callitris quadrivalvis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của callitris quadrivalvis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • callitris quadrivalvis

    Similar:

    sandarac: large coniferous evergreen tree of North Africa and Spain having flattened branches and scalelike leaves yielding a hard fragrant wood; bark yields a resin used in varnishes

    Synonyms: sandarac tree, Tetraclinis articulata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).