callitris cupressiformis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

callitris cupressiformis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm callitris cupressiformis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của callitris cupressiformis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • callitris cupressiformis

    Similar:

    port jackson pine: Australian cypress pine having globular cones

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).