buyer intention nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buyer intention nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buyer intention giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buyer intention.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buyer intention

    * kinh tế

    ý định mua