burnout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

burnout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm burnout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của burnout.

Từ điển Anh Việt

 • burnout

  (Tech) cháy; chập mạch

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • burnout

  * kỹ thuật

  đốt hết, cháy hết

  sự cháy hết

  vật lý:

  dòng nhiệt tới hạn

  điện lạnh:

  sự chập mạch

  điện:

  sự cháy hỏng