burning channel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

burning channel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm burning channel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của burning channel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • burning channel

    * kỹ thuật

    điện:

    đặc điểm cháy

    đặc tính cháy