bruiser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bruiser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bruiser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bruiser.

Từ điển Anh Việt

 • bruiser

  /'bru:zə/

  * danh từ

  võ sĩ nhà nghề

  (kỹ thuật) máy mài mắt kính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bruiser

  Similar:

  bull: a large and strong and heavyset man

  he was a bull of a man

  a thick-skinned bruiser ready to give as good as he got

  Synonyms: strapper, Samson