brooder pneumonia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brooder pneumonia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brooder pneumonia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brooder pneumonia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brooder pneumonia

    Similar:

    aspergillosis: severe respiratory disease of birds that takes the form of an acute rapidly fatal pneumonia in young chickens and turkeys

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).