broch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

broch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm broch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của broch.

Từ điển Anh Việt

  • broch

    * danh từ

    (sử học) nhà đá hình tháp tròn (ở Xcôtlân)