brawniness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brawniness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brawniness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brawniness.

Từ điển Anh Việt

  • brawniness

    /'brɔ:ninis/

    * danh từ

    sự khoẻ mạnh, sự rắn chắc, sự nở nang

Từ điển Anh Anh - Wordnet