brains trust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brains trust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brains trust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brains trust.

Từ điển Anh Việt

 • brains trust

  /'breinz'trʌst/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) các chuyên gia cố vấn cho chính phủ

  bộ óc, bộ tham mưu

  nhóm người chuyên trả lời trên đài (trả lời câu hỏi của người nghe)