bonne nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bonne nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bonne giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bonne.

Từ điển Anh Việt

  • bonne

    /bɔn/

    * danh từ

    cô giữ trẻ