bluegrass country nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bluegrass country nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bluegrass country giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bluegrass country.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bluegrass country

    Similar:

    bluegrass: an area in central Kentucky noted for it bluegrass and thoroughbred horses

    Synonyms: Bluegrass Region

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).