blotched nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blotched nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blotched giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blotched.

Từ điển Anh Việt

 • blotched

  /blɔtʃt/ (blotchy) /'blɔtʃi/

  * tính từ

  có vết bẩn, đầy vết bẩn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blotched

  marked with irregularly shaped spots or blots

  Synonyms: blotchy, splotched

  Similar:

  mottle: mark with spots or blotches of different color or shades of color as if stained

  Synonyms: streak, blotch