bloodbath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bloodbath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bloodbath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bloodbath.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bloodbath

  indiscriminate slaughter

  a bloodbath took place when the leaders of the plot surrendered

  ten days after the bloodletting Hitler gave the action its name

  the valley is no stranger to bloodshed and murder

  a huge prison battue was ordered

  Synonyms: bloodletting, bloodshed, battue

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).