bionic computer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bionic computer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bionic computer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bionic computer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bionic computer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy tính biônic