bi-level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bi-level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bi-level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bi-level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bi-level

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  hai mức

  song mức

  xây dựng:

  nhà 2 tầng