betula nigra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

betula nigra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm betula nigra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của betula nigra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • betula nigra

    Similar:

    black birch: birch of swamps and river bottoms throughout the eastern United States having reddish-brown bark

    Synonyms: river birch, red birch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).