beggary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beggary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beggary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beggary.

Từ điển Anh Việt

 • beggary

  /'begəri/

  * danh từ

  cảnh nghèo khó xác xơ; cảnh ăn mày, cảnh ăn xin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beggary

  a solicitation for money or food (especially in the street by an apparently penniless person)

  Synonyms: begging, mendicancy

  the state of being a beggar or mendicant

  they were reduced to mendicancy

  Synonyms: mendicancy, mendicity