befit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

befit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm befit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của befit.

Từ điển Anh Việt

 • befit

  /bi'fit/

  * ngoại động từ

  thích hợp, hợp với

  là nhiệm vụ của

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • befit

  accord or comport with

  This kind of behavior does not suit a young woman!

  Synonyms: suit, beseem