bawling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bawling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bawling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bawling.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bawling

  Similar:

  wailing: loud cries made while weeping

  bawl: shout loudly and without restraint

  Synonyms: bellow

  yawp: make a raucous noise

  Synonyms: bawl

  bawl: cry loudly

  Don't bawl in public!

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).