bawl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bawl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bawl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bawl.

Từ điển Anh Việt

 • bawl

  /bɔ:l/

  * danh từ

  tiếng nói oang oang

  * động từ

  (thường) + out) nói oang oang

  to bawl out a string of curses: tuôn ra một tràng chửi rủa

  to bawl someone out: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chửi mắng ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bawl

  shout loudly and without restraint

  Synonyms: bellow

  cry loudly

  Don't bawl in public!

  Similar:

  yawp: make a raucous noise