baum? density nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baum? density nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baum? density giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baum? density.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • baum? density

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  độ đậm đặc Baumé

  khối lượng riêng Baumé

  mật độ Baumé

  tỷ trọng Baumé