batten nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

batten nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm batten giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của batten.

Từ điển Anh Việt

 • batten

  /'bætn/

  * danh từ

  ván lót (tường, sàn, trần)

  thanh gỗ giữ ván cửa

  * ngoại động từ

  lót ván

  * nội động từ

  ăn cho béo, ăn phàm

  béo phị ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • batten

  a strip fixed to something to hold it firm

  furnish with battens

  batten ships

  Synonyms: batten down, secure

  secure with battens

  batten down a ship's hatches

  Similar:

  batting: stuffing made of rolls or sheets of cotton wool or synthetic fiber