basle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • basle

    Similar:

    basel: a city in northwestern Switzerland

    Synonyms: Bale

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).