banding test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banding test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banding test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banding test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • banding test

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự thí nghiệm độ uốn