banding on hue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banding on hue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banding on hue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banding on hue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • banding on hue

    * kỹ thuật

    sự tạo dải màu sắc