awaited nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

awaited nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm awaited giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của awaited.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • awaited

  Similar:

  expect: look forward to the probable occurrence of

  We were expecting a visit from our relatives

  She is looking to a promotion

  he is waiting to be drafted

  Synonyms: look, await, wait

  anticipated: expected hopefully

  Synonyms: hoped-for

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).