avena nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

avena nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm avena giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của avena.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • avena

    * kỹ thuật

    y học:

    cây yến mạch Avena

Từ điển Anh Anh - Wordnet