autotroph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autotroph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autotroph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autotroph.

Từ điển Anh Việt

 • autotroph

  * danh từ

  (sinh học) sinh vật tự dưỡng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • autotroph

  * kỹ thuật

  y học:

  sinh vật tự dưỡng

Từ điển Anh Anh - Wordnet