atmosphere composition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmosphere composition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmosphere composition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmosphere composition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atmosphere composition

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  thành phần atmosphe

  thành phần atmosphere

  thành phần khí quyển