athyrium distentifolium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

athyrium distentifolium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm athyrium distentifolium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của athyrium distentifolium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • athyrium distentifolium

    Similar:

    alpine lady fern: a lady fern with deeply cut leaf segments; found in the Rocky Mountains

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).