astound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astound.

Từ điển Anh Việt

 • astound

  /əs'taund/

  * ngoại động từ

  làm kinh ngạc, làm kinh hoàng

  làm sững sờ, làm sửng sốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • astound

  Similar:

  amaze: affect with wonder

  Your ability to speak six languages amazes me!

  Synonyms: astonish