asthma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asthma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asthma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asthma.

Từ điển Anh Việt

 • asthma

  /'æsmə/

  * danh từ

  bệnh hen, bệnh suyễn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asthma

  * kỹ thuật

  y học:

  suyễn

Từ điển Anh Anh - Wordnet