assyria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assyria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assyria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assyria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • assyria

    an ancient kingdom in northern Mesopotamia which is in present-day Iraq

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).