assyrian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assyrian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assyrian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assyrian.

Từ điển Anh Việt

  • assyrian

    * danh từ

    người At-xi-ri

    tiếng At-xi-ri

Từ điển Anh Anh - Wordnet