aspect ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aspect ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aspect ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aspect ratio.

Từ điển Anh Việt

 • aspect ratio

  (Tech) cỡ ảnh (tỷ lệ dài-rộng, tỷ lệ dài-cao)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aspect ratio

  * kỹ thuật

  hệ số co

  toán & tin:

  số co

  tỷ lệ co

  điện:

  tỉ số màn ảnh

  xây dựng:

  tỷ lệ màn ảnh

  tỷ lệ phương diện

  tỷ số hướng

  tỷ số mặt cắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aspect ratio

  the ratio of the width to the height of a tv picture