artifice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artifice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artifice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artifice.

Từ điển Anh Việt

 • artifice

  /'ɑ:tifis/

  * danh từ

  mẹo, mưu mẹo, gian ngoan, ngón gian xảo

  tài khéo léo, kỹ xảo

  cái được sáng chế ra một cách tài tình; cái được sáng chế tinh xảo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • artifice

  * kỹ thuật

  thủ thuật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • artifice

  Similar:

  ruse: a deceptive maneuver (especially to avoid capture)