arp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arp.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arp

    Alsatian artist and poet who was cofounder of dadaism in Zurich; noted for abstract organic sculptures (1887-1966)

    Synonyms: Jean Arp, Hans Arp

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).