armin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • armin

    Similar:

    arminius: German hero; leader at the battle of Teutoburger Wald in AD 9 (circa 18 BC - AD 19)

    Synonyms: Hermann

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).