arminian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arminian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arminian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arminian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arminian

    adherent of Arminianism

    of or relating to Arminianism

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).