armenia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armenia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armenia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armenia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • armenia

    a landlocked republic in southwestern Asia; formerly an Asian soviet; modern Armenia is but a fragment of ancient Armenia which was one of the world's oldest civilizations; throughout 2500 years the Armenian people have been invaded and oppressed by their neighbors

    Synonyms: Republic of Armenia, Hayastan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).